Általános Szerződési Feltételek

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 
 
A jelen Általános Szerződési Feltételek („Fogyasztói ÁSZF”) célja az, hogy szabályozza CUP Revolution Kft. (1037 Budapest, Törökkő utca 1., Cégjegyzékszám: 01-09-345059, Adószám: 26791805-2-41), a továbbiakban: „CR” és a Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztók („Szerződő Fél”) jogviszonyát. 
A CR - a Polgári Törvénykönyvről szóló, 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 6:78. § (1) bekezdés szerint - a Szerződő Felek számára a Fogyasztói ÁSZF tartalmának megismerését a https://cuprevolution.eu/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalán lehetővé teszi. A CR fenntartja a jogot, hogy jelen Fogyasztói ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A Fogyasztói ÁSZF módosított szövege a közzététel napjától kezdve a Szerződő Félre is alkalmazást nyer. A Repohár megvásárlásával a Fogyasztó a jelen szerződési feltételeket elfogadja, a Fogyasztói ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
Kérjük, mielőtt valamely partnerünknél repoharat vásárol, figyelmesen olvassa végig a jelen dokumentumot! 
 
II.              DEFINÍCIÓK 
 
Fogyasztó: a megrendelő egységeiben repohárban értékesített terméket vásárló személy.
 
Cup Revolution újrahasználható pohár / RevoCup: a CR által forgalmazott különböző űrtaltalmú (5cl, 30cl, 40cl és 50cl) és formájú újrahasználható pohár. A poharak talp részén megtalálható a “CUP Revolution” felirat / embléma, mely egyértelműen megkülönbözteti azokat más termékektől. 
 
Cupler újrahasználható pohár: a CR által forgalmazott különböző űrtaltalmú (25cl és 40cl) és formájú újrahasználható pohár, melynek tartozéka a pohártest és a rápattintható fedél. A poharak talp részén, valamint a fedélen megtalálható a “Cupler” felirat / embléma, mely egyértelműen megkülönbözteti azokat más termékektől. 
 
Repohár: Cup Revolution újrahasználható pohár, vagy Cupler újrahasználható pohár 
 
Egyedi repohár / Partner repohár: olyan egyedi Repohár, mely nem elérhető a CR teljes nyílt rendszerében. (Az adott Partnerhez, vagy annak valamely programjához kapcsolódó arculattal ellátott repohár) 
 
Általános Repohár: minden olyan repohár, amely nem minősül Egyedi / Partner repohárnak. 
Partner: a CR-rel szerződésben álló, a CR nyílt rendszerében működő vendéglátóegység, szórakozóhely, sportlétesítmény, stb. Az akutális partnerek listája megtalálható a www.cuprevolution.hu/CR_Partners.pdf oldalon. 

 Pohárdíj: az egyes repoharak egy Partner által meghatározott fogyasztói ára. A Pohárdíj nem visszatérítendő. (A Pohárdíj összegét minden Partner egyénileg határozza meg, így ugyanazon típusú repohár pohárdíja partnerenként változhat, iletve ugyanazon Partnernél az egyes repoharak eltérő pohárdíjért kerülhetnek értékesítésre. 
 
Általános token: A CR nyílt rendszerében, a CR által meghatározott érvényességi időn belül repohárra cserélhető fizikai vagy digitális token (RevoToken) 
 
Fizikai token: a CR által kibocsátott, újrahasznosított műanyagból készült token 
 
Fizikai token érvényességi idő: azt a – biztonsági okokból meghatározott - határidőt jelenti, ameddig egy adott Fizikai token Általános repohárra cserélhető. A tokenen található szériaszámokhoz (SN) tartozó token érvényességi idő megtalálható a www.cuprevolution.hu/CR_SN_Validity.pdf linken. CR jogosult a Fizikai token érvényességi időt meghosszabbítani. 
 
RevoToken applikáció: a Google Play-ből és az iStore-ból ingyenesen letölthető mobilapplikácó 
 
Digitális token / RevoToken: A 2022. szeptember 1-től kezdődő tesztidőszak végéig a CR nyílt rendszerében részlegesen, nem minden Partnernél repohárra cserélhető token. Kérjük, az elérhető Partnerek listáját keresd a RevoToken applikációban! A digitális tokeneknek nincs lejárati ideje. A tesztidőszak során szerzett tokenek a tesztidőszakot követően teljeskörűen felhasználhatóak maradnak. 
 
CR nyílt rendszer: CR Partnerek által üzemeltetett kereskedelmi / vendéglátó egységek összessége, ahol meghatározott termékek Pohárdíjért megvásárolható Repohárban kerülnek értékesítésre, valamint a Repoharak Általános tokenre, illetve az Általános token Általános Repohárra cserélhető. 
 
 
III. A RENDSZER 
A CUP Revolution RePohár Nyílt Rendszer (a továbbiakban: Rendszer) célja a környezet megóvása; rendezvényeken, vendéglátóegységekben, szórakozóhelyeken és sportlétesítményekben az eldobható, egyszer használatos műanyag poharak kiváltásával a hulladék mennyiségének csökkentése, valamint a repoharak speciális megjelenésének köszönhetően hatékony kommunikációs eszközként történő használata, egyedi fogyasztói élmény biztosítása. 
 
A Rendszer üzemeltetője a CUP Revolution Kft. (székhely: 1037 Budapest, Törökkő utca 1., cégjegyzékszám: 01-09-345059, adószám: 26791805-2-43). 
 
A Rendszer működése: 
 
1. A Fogyasztó valamely Partner által üzemeltetett kereskedelmi / vendéglátó egységben pohárdíjért repoharat vásárol. 
 
2. A Fogyasztó a használt repoharat bármely Partnernél (nyitvatartási időben): 
- újabb ital vásárlása esetén tiszta Általános repohárra 
- általános tokenre cserélheti. 
 
3. A Fogyasztó az Általános tokent (annak érvényességi ideje alatt) bármely Partnernél Általános repohárra cserélheti. 
Fogyasztók által a használt repoharak (tiszta repohárra, vagy tokenre történő) cseréjének feltételei: 
- sérült, további felhasználásra alkalmatlan (deformált, repedt, lyukas, égett, karcolt, összefirkált stb.) repohár nem becserélhető. 
- kereskedelmi mennyiségű token nem cserélhető repohárra 
- kereskedelmi mennyiségű repohár nem cserélhető tokenre 
 
Fogyasztók által a tokenek (tiszta repohárra történő) cseréjének feltételei: 
- kereskedelmi mennyiségű token nem cserélhető repohárra 
 
A tokenek érvényességi ideje a www.cuprevolution.hu/CR_SN_Validity.pdf, az aktuális partnerek listája megtalálható a www.cuprevolution.hu/CR_Partners.pdf oldalon. 
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy amennyiben az esetlegesen magasabb pohárdíjért megvásárolt Egyedi / Partner repoharat Általános tokenre váltja be, akkor az így kapott Általános tokent kizárólag Általános repohárra tudja beváltani felár nélkül. 
A Partnerek által üzemeltetett rendezvények, vendéglátóegységek, szórakozóhelyek, illetve sportlétesítmények egyedi általános szerződési feltételei az adott Partner saját honlapján, vagy egyéb kommunikációs felületein találhatóak meg. 
 
Információ, panaszkezelés: 
 
Kérjük, hogy bármilyen kérdéssel vagy reklamációval fordulj hozzánk az info@cuprevolution.hu címen. 
 
 
 
Budapest, 2022. szeptember 13.